Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Simetries vs Translació

En el següent applet tens una figura i dos eixos de simetria paral·lels entre ells, eix1 i eix2. Si actives la casella simetries podràs veure les figures resultants deprés d'haver fet una simetria respecte l'eix1 i tot seguit una altra respecte l'eix2. Movent els punts O1 i O2 podràs modificar la direcció dels eixos i la seva distància. Si mous el punt lliscant que hi ha a Translació podràs observar que fer successivament dues simetries respecte dos eixos paral·lels és equivalent a fer una translació de la figura inicial.