det geometriske univers

Forfatter
Peter Gerlyng
Velkommen til det dynamiske arbejdskort:)
i skal starte med at trække i punkt c. prøv at lave en trekant der har samme areal som rektanglet. undersøg om det er muligt at lave en trekant der har et areal der er halvt så stort som rektanglet. træk igen i punktet c og se om i kan konstruere en figur der har det dobbelte areal af rektanglet. figuren i laver skal kunne deles op i et rektangel på 8 og en retvinklet trekant på 8 så det samlet areal giver 16.