Mala škola GeoGebre - presjek kocke i kut između ravnina

Tema:
Presjek

Kratke upute

Toolbar ImageNacrtajte dvije točke A i B Zatim upišite u polje za unos --> Kocka [A,B] Nacrtajte ravninu ABCToolbar Image Nacrtajte tri točke na bridovima kocke Toolbar Image Nacrtajte ravninu od tih točaka na bridovima Toolbar Image Kako bi dobili presječnicu upišite Sjecište[ <objekt>, <objekt>]; (pod objekte upišite imena ravnina) Kako bi dobili mnogokut koji je presjek kocke i ravnine upišite istu naredbu: Sjecište[<objekt>, <objekt>]; (pod objekte upišite naziv kocke i ravnine) Alatom Toolbar Image okomit pravac nacrtajte okomicu iz točke ravnine na pravac i drugu ravninu odredite kut Toolbar Image između ta dva pravca.

Video upute