Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Monuments amb proporció àuria

Tria una foto i fes servir les eines de la dreta per trobar proporcions àuries en el monument triat. Metodologia Després d'una presentació inicial amb el projector, l'alumnat ha d'interactuar amb l'applet per classificar les diferents fotos. A continuació hauria de fer el mateix amb una col·lecció pròpia de fotografies.