Beeld van een hoek door een puntspiegeling

1 Teken het spiegelbeeld van Ê door een puntspiegeling met centrum M. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep D, E of M. 3 Vergelijk telkens de grootte van Ê met de grootte van Ê'. Wat stel je vast? Welke eigenschap(pen) ontdek je hier?