Vnitřní úhly čtyřúhelníků

Simulace toho,že platí součet velikostí vnitřních úhlů v jakémkoliv čtyřúhelníku je 360°.