Konstrukce trojúhelníku "ze tří stran" (sss)

Autor:
mrtvyf

Teorie:

Už na 1. stupni ZŠ jste se seznámili s touto nejednodušší konstrukcí trojúhelníku. Známe-li délky všech stran v trojúhelníku ABC, jednou z nich začneme např. c. Po narýsování úsečky AB již známe dva vrcholy trojúhelníku. Hledáme ten třetí. Vezmeme do kružítka délku strany b=|AC| a narýsujeme kružnici k1(A, r=b). Poté vezmeme do kružítka délku zbývající strany a=|BC| a narýsujeme kružnici k2(B, r=a). Tam, kde se nám kružnice protnou, leží vrchol C.

Ukázkový příklad

Vyzkoušej si sám: