Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Construcció d'un pla

Podem construir un pla a l'espai de moltes maneres:
  1. A partir de tres punts.
  2. Amb una recta i un punt.
  3. Amb dues rectes.
En qualsevol cas, els tres casos es redueixen al primer perquè, per definir una recta, ens calen dos punts!

Pràctica

El primer que farem és dibuixar tres punts sobre el pla de la base que mourem per l'espai a la posició que vulguem.
  1. Cliquem a l'eina "Pla que passa per tres punts"Toolbar Imagei després a cada un dels tres punts. Ja tenim un pla!
  2. Esborrem el pla i unim dos dels punts que hem dibuixat amb una rectaToolbar Image.
  3. Cliquem a l'eina "Pla perpendicular a una recta"Toolbar Imagei seleccionem el tercer punt i la recta que hem dibuixat. El pla obtingut és perpendicular a la recta.
  4. Podem mirar de dibuixar punts a sobre dels plans amb l'eina corresponentToolbar Imagei veure com el punt es mou per el pla.