Zbrajanje kompleksnih brojeva

Kompleksne se brojeve zbraja po vrlo jednostavnom pravilu. Zbraja se realni dio jednog broja s realnim dijelom drugog broja. Isto vrijedi za imaginarne dijelove. Tako je: .  Zanimljivo je uočiti geometrijsko svojstvo zbrajanja kompleksnih brojeva u kompleksnoj ravnini. Zbroj dvaju kompleksnih brojeva je broj pridružen točki, koja je četvrti vrh paralelograma kojeg određuju točka pridružena prvom pribrojniku, ishodište koordinatnog sustava i točka pridružena drugom pribrojniku. Uvjerite se u to klikom na sličicu. Pomičite točke z1 i z2 i promatrajte zbroj z3.