Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Insektpopulation

Åskådliggörande av en insektpopulations förändring där t är veckor och populationen är 1000 då t=0. Vi kan anta att tiden före t=0 inte är avgörande, populationen dör också ut om den blir 0, så negativa värden duger inte.