Insektpopulation

Författare/skapare:
wedrawde1
Område(n):
Derivata
Åskådliggörande av en insektpopulations förändring där t är veckor och populationen är 1000 då t=0. Vi kan anta att tiden före t=0 inte är avgörande, populationen dör också ut om den blir 0, så negativa värden duger inte.
Gjord av en brändöit som gjrde sin pedagogiska praktik vid Brändö för behörighetsgivande pedagogiska ämnesstudier.