Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Metoda przeciwnych współczynników

Kliknij przycisk Losuj zadanie. Następnie pola wyboru Wyznacz wartość zmiennej x. Wykonaj kolejne kroki rozwiazania uzupełniając pola tekstowe. Potem kliknij przycisk Sprawdź. Pomoc uzyskasz klikając pole wyboru Podpowiedź. Błędne odpowiedzi zaznaczane są na czerowno.