Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Dissecció en què es quadra un rectangle

Proposta.

  • Elaboreu una anàlisi que us condueixi a la dissecció presentada.
  • Amplieu la construcció al cas que els costats no compleixin la condició esmentada
Indicació: L'anàlisi pot partir de considerar el teorema de l'altura (proposició II.14 dels Elements d'Euclides)