Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Posició relativa de dues rectes

Moveu els lliscadors fins obtenir parelles de rectes que siguin: a) Paral·leles b) Coincidents c) Creuades Observeu com són els pendents i l'ordenada a l'origen en cada cas. com es pot calcular el punt de tall quan les rectes es tallen? Dibuixeu exemples a la vostra llibreta i escriviu les vostres conclusions.