Trójkąt z dwóch kątów i odcinka

Kiedy da się stworzyć trójkąt z dwóch kątów i odcinka

Mając dwa kąty i odcinek - zawsze można skonstruować z nich trójkąt taki, że między tymi dwoma kątami będzie znajdował się nasz odcinek.

Konstrukcja trójkąta z dwóch kątów i odcinka

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: odcinek a oraz kąty ABC i DEF. Konstrukcja:
  1. Kreślimy prostą i zaznaczamy na niej punkt K.
  2. Rysujemy okrąg o środku K i promieniu takim, jaką długość ma odcinek a.
  3. Oznaczamy jeden z punktów przecięcia tego okręgu z prostą jako B.
  4. Przenosimy kąt ABC tak, aby punkt K był wierzchołkiem nowego kąta, a prosta KL zawierała ramię kąta.
  5. Przenosimy kąt DEF tak, aby punkt L był wierzchołkiem nowego kąta, a prosta KL zawierała ramię kąta.
  6. Zaznaczamy punkt przecięcia dwóch ramion kątów ABC i DEF, które nie leżą na prostej KL. Oznaczamy ten punkt jako M.
  7. Trójkąt KLM będzie poszukiwanym trójkątem o boku a i dwóch zadanych kątach.