Suma kwadratów - regresja liniowa

Dobierz liczby a i b tak, aby suma kwadratów reszt była najmniejsza.

Information: Suma kwadratów - regresja liniowa