Ohms lag i praktiken 2

Denna modell visar lite av hur ohms lag fungerar i praktiken. Kretsen består av en spänningskälla som matar ett motstånd och en lampa. I kretsen finns det även en amperemeter och två voltmetrar som mäter spänningen över motståndet och över lampan. Vi beräknar även effekten som alstras över lampan och motståndet.

Börja med att justera spänningen som matar kretsen. Justera till 15 V och kontrollräkna formlerna, justera igen fast denna gång till 24 V och kontrollräkna. Som du ser så fördelar sig spänningen på de två olika voltmetrarna proportionerligt.Återställ spänningen till 12 V och justera nu resistansen R1 till 50 ohm. Vad händer och varför? Kontrollräkna enligt de formler som visas.