Angles Suplementaris

Autor:
Tonet
Aquesta activitat et permet veure la relació entre les raons trigonomètriques de dos angles suplementaris Mou el punt lliscant i analitza tot el que succeeix en la pantalla Intenta respondre la qüestió proposada i activa després la casella de verificació
Consulta el teu llibre de text i respon: Què són angles suplementaris? Copia les fórmules que relacionen les raons trigonomètriques de dos angles suplementaris a la teva llibreta.