undervisningsforløb om cirkler

Her ses en cirkel på 360 grader

Eleverne arbejder med cirkler