Càlcul del ortocentre d'un triangle

Autor:
Miquel
Càlcul del ortocentre d'un triangle. L'ortocentre d'un triangle és el punt on es creuen les tres alçades d'un triangle. L’altura: És la recta que passa per un vèrtex i es perpendicular al costat oposat. L'ortocentre es troba dins del triangle si aquest és un triangle acutangle, coincideix amb el vèrtex de l'angle recte si és un triangle rectangle, i es troba fora del triangle si és un triangle obtusangle. Pas a pas calcularem l'ortocentre i trobarem el triangle òrtic: aquell que té el perímetre mínim de tots els triangle que podem formar i comprovarem que l'ortocentre és a més a més el circumcentre del triangle òrtic.
Verifica que el triangle òrtic és el que té perímetre mínim. Calcula el radi del cercle inscrit en el triangle òrtic.