השתנות שטח בתוך מלבן

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תשערו ותבדקו מהי צורת גדף המתאר השתנות שטח בתוך מלבן שאורך אחת מצלעותיו קבוע

לפיכם מלבן כחול ובתוכו מלבן צבוע

גררו את ותארו איך משתנה שטח המלבן כשאורך הקטע משתנה

שרטטו גרף משוער. תארו מה צורת הגרף ששרטטתם בדקו את השערתכם: הקישו על הריבוע: שמות הצירים ושרטוט גרף. גררו והגרף יצטייר. השוו עם הגרף ששרטטתם והסבירו רשמו פונקציה המתארת את שטח המלבן הצבוע כפונקציה של אורך הקטע תוכלו לרשום את חוק הפונקציה בשורה שבתחתית המסך ולהקיש ENTER בדקו אם הגרפים שהתקבלו דומים