geo1

Varianta A - 1. příklad
Úloha má dvě řešení.

A1a

Information