L'experiment de la doble escletxa

Pots escollir visualitzar l'amplitud de la interferència o la intensitat en aquell punt. Pots modificar la longitud d'ona de l'ona incident, la distància entre els focus emissors i com es propaga l'ona, si en una dimensió, dos o tres, això afectarà a com varia l'amplitud de l'ona amb la distància.. Si desplaces el punt X veuràs la diferència de fase entre les dues ones (el vector horitzontal - taronja - representa l'ona emesa per 1 i l'altre - lila - per 2) i la seva amplitud (la longitud del vector en negre).
  1. Moveu el punt X per la pantalla i mireu com van canviant la posició relativa dels vectors que descriuen l'ona incident.
  2. Mireu quin efecte té sobre l'amplitud o la intensitat el fet de canviar com es propaga l'ona.
  3. Deixant la distància entre els focus fixa (a), varieu la longitud d'ona i mireu com afecta a l'amplitud. Feu-ho per diversos valors de a. Hi ha alguna relació entre la forma que agafa la funció que descriu l'amplitud de les interferències amb els valors relatius entre a i la longitud d'ona?