eigenschap het punt van Fermat

Wanneer we kijken naar deze figuur hebben we een willekeurige driehoek waarin er twee punten liggen. Het punt H is een willekeurig punt in de driehoek en het punt G is het punt van Fermat van de driehoek. Nu ga ik de som van de hoekpunten tot het punt H berekenen. Ik zou deze graag zo klein mogelijk houden. Op welke plaats in de driehoek is deze dus het kleinst? Dit is op het punt van Fermat. We kunnen dus zeggen als eigenschap van het punt van Fermat dat deze zodanig gelegen is dat de som van de hoekpunten tot het punt minimaal is.