BARICENTRE D'UN TRIANGLE

Autor:
CARMINA
Les medianes d'un triangle són les rectes que uneixen el punt mig de cada costat amb el vèrtex oposat. El punt on es tallen les medianes del triangle s'anomena BARICENTRE.
-El BARICENTRE pot estar situat fora del triangle? Raona la resposta desplaçant els vèrtex del triangle i observant el baricentre. -Observa que el BARICENTRE d'un triangle és un punt interior que dista el doble de cada vèrtex que del punt mig del costat oposat.