Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Ingschreven cirkel en snijdende rechten

Constructie

Bouw stapsgewijs de constructie op met de navigatiebalk.
  • Duid de punten E en F aan en construeer de ingeschreven cirkel (met middelpunt D).
  • Bepaal de raakpunten G en H van de ingeschreven cirkel met de onderste cirkelbogen.
  • Teken de lijnstukken |AF|, |BE| en verbind D met de middelpunten van de onderste cirkelbogen.
  • Duid het snijpunt I aan van |AF| en |BE|.
Nu zijn de punten E, G, I en B collineair, net zoals de punten A,I, H en F.