Intro vwo5 wisB Rekenen aan lijnen

Onderwerp:
Oppervlakte

In de applet kun je de som van twee oppervlakten vergelijken met de derde. (Je kunt de driehoek veranderen en de punten P en Q verplaatsen.) Welk vermoeden krijg je?