andragradsfunktion, introduktion

Författare/skapare:
Helena Nilsson
Ändra värden på koefficienterna a (talet framför x²), b (talet framför x) och konstanten c med hjälp av glidarna. Glidarna visar du genom att markera i rutorna för respektive värde. A. Börja med a. Hur ser funktionen ut om du väljer positiva värden på a? Om du väljer negativa värden? Om du väljer a = 0? B. Undersök hur kurvan påverkas om du väljer lika tecken på a och b (bägge positiva eller bägge negativa). Om du väljer olika tecken på a och b? Titta särskilt på om andragradarens högsta eller lägsta punkt, där kurvan vänder (vertex) finns till höger eller till vänster om y-axeln. Om du väljer b = 0? C. Testa olika värden på c. Vad visar c? Hur blir det när c = 0?