L'àrea sota la corba velocitat i l'espai recorregut

Tema:
Àrea
Quina relació hi ha entre l'àrea sota la corba velocitat i l'espai recorregut? Cas I: Mòbils amb acceleració constant Suggereixo aquest ordre: 1) Moviments amb velocitat constant i acceleració zero. 2) Moviments amb acceleracions positives. 3) Moviments amb acceleracions negatives. 4) Jugueu lliurament amb tots els paràmetres i interpreteu els resultats.