Paralelkenarda Yükseklik Çizme ve Alan Bağıntısı Oluşturma

Konu:
Alan
Şekilde ABCD ve EFGH paralelkenarları ve [FG]'nin uzantısı olan [GI]'sı verilmiştir. 1.BÖLÜM: Aşağıdaki komutlara uyarak şekil üzerinde istenen çalışmayı yapınız.
 1. Menüden Toolbar Image ikonunu kullanarak birinci paralelkenarda A noktasından DC doğru parçasına önce A'yı sonra DC'yi tıklayarak, DC'yi dik kesecek şekilde doğru parçası çiziniz.
 2. Toolbar Imageİkonu ile dik kesen doğru parçasının DC üzerindeki değme noktasını belirleyiniz.
 3. Toolbar Imagebutonun altındaki "Ad" seçeneğine basarak bu noktayı J olarak isimlendiriniz.
 4. İkinci paralelkenarda Toolbar Image ikonu yardımıyla H noktasından GI doğru parçasına GI'yı dik kesecek şekilde bir doğru çiziniz.
 5. Toolbar Imageİkonu ile dik kesen doğru parçasının GI üzerindeki değme noktasını belirleyiniz.
 6.  Toolbar Imagebutonunun altındaki "Ad" seçeneğine basarak bu noktayı K olarak isimlendiriniz.
2. BÖLÜM: Aşağıdaki soruları yaptığınız geometri çalışmasına göre yorumlayarak cevaplayınız.
 1. AJ ve HK doğru parçalarının uzunluklarını kareli zeminin karelerinden yararlanarak ifade ediniz.
 2. AJ ve HK doğru parçalarını nasıl bir geometrik kavramla ilişkilendirebiliriz?
 1. DC ve BC doğru parçalarının uzunluklarını kareli zeminden yararlanarak yaklaşık olarak ifade ediniz.
 2. ABCD paralelkenarının alanını, iç bölgesindeki kareleri sayarak bulunuz. (İpucu: İki yarım karenin bir tam kare olduğunu dikkate alınız.)
 3. lAJl . lDCl ve lHKl . lGFl çarpımlarını bularak paralelkenarın alanı ile karşılaştırınız.
 4. Paralelkenarın alanı nasıl hesaplanıyor olabilir? Açıklayınız.