Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Doble refracció a una esfera. Formació d'imatges.

Doble refracció a una esfera d'índex de refracció entre 1.0 i 2.5, resolt geomètricament per aplicació de la Llei de Snell. En aquestes condicions no és aplicable la fórmula del constructor de lents per trobar el focus de la lent ni la de Descartes per a la formació d'una imatge. L'índex de refracció es pot modificar al punt lliscant n, l'apertura desplaçant el punt D i la distància a la superfície esfèrica desplaçant el punt C sobre l'eix x. La imatge que es forma es troba en la confluència dels dos rajos principals, el paral·lel a l'eix x que passa pel focus i el que passa pel centre de l'esfera A sense desviació.