Hoe hernoem je Objecten?

Objecten hernoemen

Je kunt de naam van een object veranderen op de volgende manieren:
  • Selecteer de knop  Verplaatsen en klik op het object. Begin de nieuwe naam te typen op je toetsenbord. Meteen verschijnt een dialoogvenster. Klik er op OK na het typen van de nieuwe naam.
  • Klik op het icoon  Eigenschappenvenster in de  Opmaakwerkbalk en typ de nieuwe naam in het invulvak Naam van de tab Basis.
  • Rechtsklik op het object (MacOS: Ctrl-click, tablet: ingedrukt houden) en selecteer de optie  Naam wijzigen in het Contextmenu.

Instructies (optie 1)

1.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen ten klik op het punt D. 
2.Toolbar ImageBegin de nieuwe naam Middelpunt te typen op je toetsenbord, zodat het dialoogvenste Naam wijzigen verschijnt.
3.Klik OK om je wijziging te bevestigen en het punt te hernoemen.

Probeer het zelf...

Instructies (optie 2)

1.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en klik op het punt D. 
2.Toolbar ImageOpen het Eigenschapenvenster van het geselecteerde object in de  Opmaakwerkbalk.
3.Typ de nieuwe naam Middelpunt in het invulvak Naam in de tab Basis.
4.Toolbar ImageSluit het Eigenschappenvenster.

Tips

Wanneer je aan een object een naam toekent die voordien reeds werd toegekend aan een ander object, zal de naam van dit ander object aangepast worden. Opgave: Wijzig in bovenstaande constructie de naam van punt B in A. Opmerking: Omdat het punt A reeds bestaat, zal het hernoemd worden in A1. GeoGebra past automatisch afhankelijkheden aan. Dit betekent dat de naam van het object ook wordt aangepast in zijn definitie. Opmerking: Dit geldt niet voor scripting! Scripts met hernoemde objecten moet je manueel aanpassen.