Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

constructie parabool

Gegeven zijn een punt F en een lijn. Voor punt P geldt dat het gelijke afstand heeft tot de lijn en tot punt F ( de rode lijnstukjes zijn even lang). Versleep punt P en ontdek welke vorm de conflictlijn heeft.