Recta tangent a la gràfica d'una funció

RRECTA TANGENT A LA GRÀFICA D'UNA FUNCIÓ Aquí tens un exercici interactiu que et permetrà calcular l'equació de la recta tangent a la gràfica d'una funció f(x) polinòmica de grau ≤3. Les passes a seguir serien les següents: 1.- Escull primer de tot la funció amb la que vols treballar, desplaçant els paràmetres a, b, c i d al valor desitjat. Per exemple : si vols treballar amb la funció f(x)=0'28x3+2x2+8 cal donar valors a=0'28, b=2, c=0 i d=8 si vos treballar amb una funció lineal o afí ( polinòmica de grau ≤1) cal donar valors a=b=0 si vos treballar amb una funció quadràtica ( polinòmica de grau 2) cal donar valors a=0 2.- Escull el punt de la gràfica de la funció en el quals vols trobar la seva recta tangent tot desplaçant el punt A=(x0,y0) allà on desitgis 3.- A la teva llibreta fes els càlculs pertinents f(x0)que anomenarem y0, f'(x), f'(x0) i comprova que els resultats són els mateixos que estan calculats en la pantalla. Aplicant que es compleix pots trobar l'equació de la recta tangent. Comprova que és la que surt a la gràfica.