Normalfordeling - Estimer parametre grafisk

Træk i skyderne for at tilpasse normalfordelingen til de viste histogrammer.