GIR - Moviment - SR2 - Gir de plans

Tema/es:
Plans
Aquesta activitat de Geogebra serveix per treballar el gir d'una superfície. La superfície inicial (triangle vermell ABC) és un pla oblic. Desplaça els punts del pla horitzontal a, b i c i les cotes dels punts a', b' i c' per aconseguir qualsevol pla. Exercici: Aconseguir el triangle ABC en verdadera magnitud utilitzant simplement el recurs del gir, tant en el plà horitzontal com en el pla vertical.