oef. p. 56 nr. 16

Op een ellips nemen we op de grote as en aan dezelfde kant van het middelpunt het brandpunt F en de top P. De loodlijn in F op de grote as snijdt de ellipsin Q en Q'. We nemen een willekeurig punt D op de ellips verschillend van het punt P en noemen D' zijn projectie op de loodrechte as. Vewijs dat d eoppervlakte van een vierkant met afmeting |DD'| kleiner is dan de oppervlakte van een rechthoek met afmetingen |QQ'| en |PD'|.
Bron: Van Basis tot limiet 6 VVKSO leerweg 6/8 leerboek kegelsneden, krommen, differentiaalvergelijkingen en reeksontwikkelingen.