Командыг хэрэглэх

Командууд

Командууд Алгебрийн оролтонд бичигдэнэ. Параметр агуулсан командуудад дугуй хаалт (эсвэл дөрвөлжин) шаардлагатай . Жишээ нь: A,B. C цэгүүдээр олон өнцөгт үүсгэх команд нь Олон өнцөгт(A,B, C) (эсвэл Олон өнцөгт[A, B, C]) Зөвлөгөө: Хэрэв таньд ямар нэг командын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй бол Геогебрагийн гарын авлагыг нээж Тусламж цэснээс сонгоно. Тэндээс  бүх командууд болон хэрэгслийн нарийвчилсан тодорхойлолтыг олж болно.

Даалгавар

Шулууны командуудыг судлах.
  1. Алгебрийн оролт руу Шулуун(A, B) оруулаад Оруулах товчийг дарж А, В цэгээр шулуун үүсгэ.
  2. С цэгийг дайрсан шулуун, түүнтэй параллель шулуун яаж үүсгэх талаар ол.
Тойргийн командуудыг судлах.
  1. А төвтэй 2 радиустай тойрог байгуул.
  2. В төвтэй С цэгийг дайрсан тойрог байгуул.
  3. А, В, С цэгүүдээр тойрог байгуул.

Автоматаар командыг дуусгах

Алгебрийн оролтонд командын эхний хоёр үсгээр бичсэний дараа геогебра дугуй хаалт болон дөрвөржин хаалтан дотор шаардлагатай парметрүүдийг харуулах, командуудыг дуусгах гэж оролддог.
  • ГеоГебра команд санал болгож байгаа бол дугуй хаалт болон дөрвөржин хаалтан дотор заагч сумыг байрлуулж Оруулах товч дараарай.
  • If the suggested command is not the one you wanted to enter, just keep typing until the suggestion matches.
Тайлбар: Командыг сонгосны дараа эхний параметр нь автоматаар After selecting a command, the first parameter is automatically highlighted and can be easily replaced with your input. In order to highlight the next paramter, either type a comma or press the tab key.