Càlcul d'una distància inaccessible

Autor:
lballari
Tema/es:
Càlcul
Gràcies al Teorema de Tales, podrem calcular la distància entre dos punts inaccessibles entre sí. Per realitzar-ho, et proposem el següent exemple. Volem conèixer l'amplada del riu (distància entre d, corresponent al segment delimitat pels punts A i B), i disposem només d'una cinta mètrica i una brúixola. Ens situem a la vora inferior del riu (movent el punt A) i busquem un punt de la riba superior fàcil d'identificar (pots agafar com a referència qualsevol dels arbres i situar-hi el punt B). A partir d'aquí, anem a buscar un altre punt de referència de la vora inferior (punt C, el pots situar sobre qualsevol de les pedres per tenir-ne també referència). Finalment, caldrà que ens situem en un punt (E) en el que veiem alineats els dos punts de referència (arbre de l'altra riba i pedra). Mesurarem la distància existent entre aquest punt E i el riu, sempre amb la mateixa orientació (aquí caldrà utilitzar la brúixola) que tenia la distància del riu. Ara només ens caldrà treballar amb les proporcions corresponents a les distàncies que formen els triangles en posició de Tales.
Si no te'n surts, pots activar les diferents caselles que t'aniran donant les pistes necessàries per resoldre l'exercici. Un cop resolt, és recomanable que provis amb mesurar altres distàncies del riu, ja que aquest no té la mateixa amplada en tot el seu curs.