Càlcul d'una distància inaccessible

Autor:
lballari
Tema:
Càlcul
Gràcies al Teorema de Tales, podrem calcular la distància entre dos punts inaccessibles entre sí. Per realitzar-ho, et proposem el següent exemple. Volem conèixer l'amplada del riu (distància entre d, corresponent al segment delimitat pels punts A i B), i disposem només d'una cinta mètrica i una brúixola. Ens situem a la vora inferior del riu (movent el punt A) i busquem un punt de la riba superior fàcil d'identificar (pots agafar com a referència qualsevol dels arbres i situar-hi el punt B). A partir d'aquí, anem a buscar un altre punt de referència de la vora inferior (punt C, el pots situar sobre qualsevol de les pedres per tenir-ne també referència). Finalment, caldrà que ens situem en un punt (E) en el que veiem alineats els dos punts de referència (arbre de l'altra riba i pedra). Mesurarem la distància existent entre aquest punt E i el riu, sempre amb la mateixa orientació (aquí caldrà utilitzar la brúixola) que tenia la distància del riu. Ara només ens caldrà treballar amb les proporcions corresponents a les distàncies que formen els triangles en posició de Tales.