Teorema de Pappus d'Alexandria (300 a.C.)

Teorema de Pappus d'Alexandria (300 a.C.) Si una figura de sis vèrtex té els seus vèrtex situats consecutivament en dues rectes, aleshores els punts d'intersecció dels seus costats estan aliniats
1.- Prova a moure els vèrtex de la figura i comprova la veracitat del teorema 2.- Comprova que per a que el teorema es verifique són intrascenents les mesures de longitud i àngles (això posa de manifest la seua naturalesa "projectiva"). Tampoc importa l'ordre dels punts (no importa quin es situe entre els altres dos.