Dobre pé non accesible

Cálculo da altura dun obxecto que non ten pé accesible

Cal é o xeito de calcular a altura da árbore se non se pode acceder a ela e se dispón de espello e cinta métrica