Bergeronova grafická metoda určování vln na vedení

Téma:
Geometrie
Grafická konstrukce vln na vedení o vlnové impedanci Z po sepnutí spínače v místě A Bergeronovou metodou. Vedení je možno nastavit jako ztrátové s odporem R[sub]V[/sub].
Ztráty na vedení jsou aproximovány prvky se soustředěnými parametry - polovina odporu R[sub]V[/sub] je na začátku vedení a druhá polovina na konci.
Zátěžný odpor je možné nastavit od stavu vedení nakrátko (R=0) po stav téměř naprázdno (R=10[math]k\Omega[/math]).
Grafická konstrukce vln na vedení o vlnové impedanci Z po sepnutí spínače v místě A Bergeronovou metodou. Vedení je možno nastavit jako ztrátové s odporem RV. Ztráty na vedení jsou aproximovány prvky se soustředěnými parametry - polovina odporu RV je na začátku vedení a druhá polovina na konci. Zátěžný odpor je možné nastavit od stavu vedení nakrátko (R=0) po stav téměř naprázdno (R=10).