egzamin03

Działania na liczbach wymiernych o różnych znakach