Alguns avantatges

GeoGebra és competent en tots els àmbits necessaris per les matemàtiques des de l'Educació Infantil fins a la Universitat. Avantatges evidents
 • Podem mostrar de forma dinàmica certes propietats
 • Els alumnes poden experimentar i descobrir
 • Permet superar les limitacions que imposa el seu nivell d'Àlgebra
 • Estalviem temps en correccions repetitives
 • Podem disposar de generardors automàtics d'exercicis
 • Treballar amb eines TAC és més atractiu pels alumnes
 • Tenim accés a un repositori enorme de materials
 • És gratuït i multiplataforma
 • Es pot treballar molt bé en una PDI
Algun inconvenient
 • Dependència dels dispositius
 • Alguns alumnes ho interpreten com un "joc"

La bellesa de la Geometria