Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lemma 03

Lemma 03 Mějme libovolný bod P na půlkružnici nad průměrem AB a úsečku PN kolmou na AB. Sestrojíme bod D na AB tak, že |AD|=|ND|. Pokud dále sestrojíme oblouk PQ o délce oblouku PA a spojíme body B a Q, úsečky BQ a BD jsou shodné.