משולש במלבן

יישומון נלווה למשימת חקר לפי שאלת בגרות 804, 2012

יישומון ממרכז מורים לשאלת בגרות שני מעגלים 005, 2009

קטע אמצעים במשולש - סתירת משפט הפוך שאינו נכון

Information