Prostorový svazek sil 2

Aplikace prostorového svazku sil na jednoduché prutové konstrukci. Úkolem je určit normálové síly v kyvných prutech. Posuvníky lze měnit zadání. Výsledek řešení se zobrazí po zaškrtnutí odpovídající volby. Tažený prut má kladnou normálovou sílu a tlačený prut zápornou.