Sześcian sumy / The third power sum

Autor:
Jerzy Mil
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie. a - rozsuwanie elementów, sa - szybkość automatycznej zmiany suwaka a, b - stosunek drugiego składnika do sumy α - rotation around a horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scaling. a - sliding elements sa - speed automatic changes slide a, b ​​- the ratio the second component of the sum