Graf funkcije f(x)=ax^2

Mijenjaj vrijednost klizača a, promatraj promjene koje se događaju na grafu, a zatim odgovori na pitanja ispod apleta.

Pitanje 1.

Širina parabole ovisi o (odaberi)

Uključite sve točne odgovore

Pitanje 2.

Koja od ponuđenih parabola će biti najšira?

Uključite sve točne odgovore

Pitanje 3.

Parabola ima otvor prema dolje ako je (Odgovor napiši koristeći Matematički unos)

Pitanje 4.

Tjeme parabole uvijek je točka (Odgovor napiši koristeći matematički unos)