Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Graf funkcije f(x)=ax^2

Mijenjaj vrijednost klizača a, promatraj promjene koje se događaju na grafu, a zatim odgovori na pitanja ispod apleta.

Pitanje 1.

Širina parabole ovisi o (odaberi)

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

Pitanje 2.

Koja od ponuđenih parabola će biti najšira?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

Pitanje 3.

Parabola ima otvor prema dolje ako je (Odgovor napiši koristeći Matematički unos)

Pitanje 4.

Tjeme parabole uvijek je točka (Odgovor napiši koristeći matematički unos)