Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Demostració geomètrica de la irracionalitat d'arrel de 2

Aquest applet vol fer més clara una demostració geomètrica de la irracionalitat d'arrel de 2. La idea és que no és possible trobar una mesura comuna entre la diagonal i el costat d'un quadrat, a diferència del que passa amb l'algorisme d'Euclides, que sempre acaba. Pots moure el punt B per variar les mides del quadrat.