Пифагорын теорем

Зохиогч:
Tsogbadrakh.B
Пифагорын теоремын нэгэн баталгаа
Youtube сайтаас пифагорын теоремын баталгааг хийх бичлэг үзэж байгаад хийлээ.